Tag: #Model

“เราเป็นเรา ไม่ได้คิดว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย No Gender” คุยกับ ‘นลินกัญญ์นลิน’ นางแบบ Transgender

“จริงๆ เราไม่คาดหวังว่าคนจะมองเราเป็นผู้หญิงไหม แค่เขาให้ความเคารพเราเหมือนคนคนหนึ่ง แค่นี้แหละสิ่งที่นลินต้องการ”