Tag: นายกรัฐมนตรี

ตำแหน่งใหม่ และแฟนคนใหม่วัยอ่อนกว่า 24 ปีของ ‘บอริส จอห์นสัน’

บอริส จอห์นสันเข้าพบสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 เพื่อรับการประกาศแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร