Tag: บางปู

“บริการคืองานของเรา” ณัชชากฤฒ เดือนแจ่ม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสาวประเภทสอง

สาวหน้าฉ่ำ ตัวท้วมๆ สมส่วน ท่านนี้คือ ‘เปรมม่า’(หรือเปรม ตามชื่อที่บ้าน) ‘ณัชชากฤฒ เดือนแจ่ม’ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ