Tag: ร้านอาหาร

‘พัทธ์ ยิ่งเจริญ’ จิตรกรผู้ไม่ติสต์และเป็นมืออาชีพแบบเต็มตัว

“ทุกคนเคยวาดรูปครับ วิชาศิลปะเด็กๆทุกคนต้องเรียน เพียงแต่ว่าพอถึงช่วงเวลาหนึ่งทุกคนจะหยุดกันไป เพียงแต่ผมไม่หยุด ผมวาดรูปมาตลอด แล้ววันหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นอาชีพ”