Tag: แข็งแกร่ง

#shirtchallenge วัดความฟิต ท้าทายกำลัง

เมื่อหนุ่ม ๆ โดนท้าทายผ่าน IG ให้ใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายด้วยการถอดเสื้อในท่าหกสูงติดกับกำแพง ใส่เสื้อเสร็จแล้วก็ต้องถอดกลับคืนในท่าเดิม