Tag: Tom

Tom Host : ดินแดนเร้นลับของหญิงรักหญิง

ประวัติศาสตร์ยาวนานล้วนบันทึกไว้ว่า เพศหญิงนั้นเป็นเพศที่ไร้พลังอำนาจใดๆ ในสังคม นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เรื่องราวของหญิงรักหญิงถูกละเลยมาโดยตลอด