ภาพจำสุดท้ายของ ‘ห้างนิวเวิลด์’ บางลำพูของผู้คนยุคนี้ เป็นเรื่องราวของห้างร้างตั้งตระหง่านอยู่สี่แยกบางลำพู และเรื่องราวของการเลี้ยงปลาจำนวนมากภายใต้ตึกร้าง ที่มีเพียงแสงจากโถงกลางของห้างลอดผ่านมาให้เห็นเป็นร่องรอยของการถูกทุบเอาไว้อย่างนั้น


จนกระทั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรประชาคมบางลำพู และชมรมเกสรลำพู ร่วมกับห้างสรรพสินค้านิวเวิลด์ บางลำพู ทำการทดลองจัดนิทรรศการรูปแบบใหม่ ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าชม ปัจจัยหลักๆ มาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเข้าชมพร้อมๆ กันจำนวนมาก หันมาใช้วิธีเชิญแขกรับเชิญเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ชม ‘เข้าชม’ และ ‘ถ่ายทอด’ เรื่องราวของนิทรรศการสู่สาธารณะ ด้วยมุมมองของผู้เข้าชมเหล่านั้น และถ่ายทอดมุมมองเหล่านั้นผ่าน ‘บางลำพู everyday’


‘ARCH SU FEST: 2020 | New World x Old Town’

นิทรรศการนี้เป็นการใช้พื้นที่ภายในห้างสรรพสินค้านิวเวิลด์ นำเสนอเรื่องราว ‘เก่า-ใหม่’ ของย่านบางลำพู ผ่านแบล็คกราวน์ที่เป็นฉากหลังในส่วนต่างๆ ของห้าง ไม่ว่าจะเป็นผนัง หรือบันไดเลื่อนที่ผุผัง ถูกจัดวางด้วย lighting installation และมีซาวน์ประกอบ อีกทั้งเป็นการรับรู้เรื่องราวของผู้คนย่านบางลำพูผ่านเรื่องเล่าจากผู้คนและสิ่งของ ทั้งจากมุมมองของคนในย่านและคนนอกย่าน รวมไปถึงการจัดแสดงแนวคิดการออกแบบปรับปรุงห้างสรรพสินค้านิวเวิลด์ โดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


แม้งานนิทรรศการจะจบไปแล้ว สำหรับใครที่ไม่เคยมีภาพจำอดีตของห้างนิวเวิลด์ในยุครุ่งเรือง ที่ทุกวันนี้เหลือเพียงเศษซากที่ผุพังไปตามเวลา ก็โปรดจำ ‘ห้างนิวเวิลด์’ บางลำพูในรูปแบบของสถาปัตยกรรม

No Comments Yet

Comments are closed