Tag: เจ้าชาย

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ‘อับดุล มาทีน แห่งบรูไน’ เจ้าชายในฝันแห่งโลกความจริงและโลกโซเชียล

พระราชโอรสลำดับที่ 10 ในสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานัล บลกียะห์ ประสูติแต่มาเรียม อับดุล อาซิซ-อดีตพระมเหสี ทรงเจริญพระชันษาครบ 29 ปีเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา