ไม่นานมานี้สำนักข่าวรายงานว่า สังฆราชยูเครนติดโควิด-19 และขณะนี้อยู่ระหว่างทำการรักษา ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ จากคำกล่าวของ ‘สมเด็จพระสังฆราชฟิลาเรต’ (พระสังฆราชแห่งยูเครน) ที่ทรงเคยกล่าวไว้กับสถานีโทรทัศน์ในยูเครนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาว่า “ไวรัสเป็นบทลงโทษของพระเจ้าต่อการแต่งงานเพศเดียวกัน” โควิด-19 เป็นบทลงโทษของพระเจ้าต่อบาปหนาของมนุษยชาติ นั่นหมายถึงการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน และหลังจากการออกโทรทัศน์ครั้งนั้นหลายเดือนต่อมา สังฆราชยูเครนก็ติดโควิด-19


หลังจากคำสัมภาษณ์ของพระสังฆราชแน่นอนว่าความเห็นของพระองค์ย่อมสร้างความไม่พอใจอย่างมากต่อสังคม LGBTQ+ ว่ากันว่าความไม่พอใจดังกล่าวได้ส่งผลสะเทือนอย่างมากถึงขนาดที่องค์กรเอ็นจีโอที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับ LGBTQ+ ถึงขั้นเรียกร้องให้สมเด็จพระสังฆราชและสถานีโทรทัศน์ออกมาขอโทษกับคำพูดเหล่านั้นเพราะเป็นการสร้างความเกลียดชังและการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศส่วนทางศาสนจักรออร์โธดอกซ์แห่งยูเครน ก็ไม่รอช้าออกมาตอบโต้ว่า “คำกล่าวของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเป็นสิทธิพื้นฐานในการแสดงออกซึ่งตั้งอยู่บนหลักศีลธรรม” และคำกล่าวของสังฆราช อาจสร้างรอยแผลกรีดใจของเหล่า LGBTQ+ ไปอีกนาน


เรียบเรียงข้อมูลจาก www.amarintv.com